17.04.23

Дербес деректердің құпиялылық саясаты

Келісім

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Заңының, Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шілдедегі № 573-II "Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы" Заңының талаптарын орындау үшін осымен "Arena S" ЖШС (s аренасы) (бұдан әрі - "Компания") және "Комфорт в дом" ЖШС, сондай-ақ компаниямен ынтымақтасатын Екінші деңгейдегі банктерге және микроқаржы ұйымдарына менің дербес деректерімді, оның ішінде электрондық, қағаз және (немесе) өзге де тасымалдағыштарда тіркелген дербес деректерімді өңдеуге бұдан әрі - "Дербес деректер") арқылы ұсынылатынwww.sulpak.kz, мобильдік қосымша арқылы (және тек қана емес) немесе менің жеке қатысуыммен не кез келген үшінші тұлғалардан алынған, сондай-ақ Мен туралы ақпаратты кредиттік бюроларға және кредиттік бюролардан мен туралы ақпаратты беруге, оның ішінде кредиттік бюролардан кредиттік есепті беруге (болашақта келіп түсетін деректерді қоса алғанда) келісім беремін және осындай келісім бере отырып, мен өз еркіммен және қызығушылығыммен әрекет ететінімді растаймын.

Осы келісімде банктер және микроқаржы ұйымдары деп мынадай банктер және микроқаржы ұйымдары түсініледі:

 1. АҚ ЕБ «First Heartland Jusan Bank» («Jusan Bank» АҚ);
 2. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ;
 3. «Еуразиялық банк» АҚ;
 4. «ФРИДОМ ФИНАНС Кредит микроқарды ұйымы» ЖШС.
 5. «Home Credit Bank» АҚ
 6. АҚ «Altyn Bank»
 7. АҚ «Банк ЦентрКредит»

Келісім шеңберіндегі кредиттік бюролар:

 1. "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС;
 2. "Мемлекеттік несие бюросы" АҚ.

Осы келісім дербес деректер туралы мынадай ақпаратқа қолданылады:

 1. Тегі, Аты, Әкесінің аты (соңғысы – болған жағдайда)
 2. туған жылы, айы, күні, жері;
 3. пол;
 4. төлқұжат деректері немесе жеке басын куәландыратын басқа құжаттың деректері;
 5. Байланыс ақпараты (телефон нөмірі, оның ішінде жеке ұялы, үй нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, оның ішінде жеке, тіркеу мекенжайы, нақты тұратын мекенжайы);
 6. жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН);
 7. мен хабарлаған және (немесе) компаниялар / "Комфорт в дом" ЖШС /банктер / микроқаржы ұйымдары төменде көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін талап етуі мүмкін өзге де мәліметтер.

Дербес деректерді өңдеуге келісім мынадай мақсаттар үшін беріледі (қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей):

 1. мен және компания арасында және онымен тікелей байланысты өзге де қатынастарда шарттар жасасу немесе шарттар жасасу мүмкіндігін қарау үшін;
 2. мен және "Комфорт в дом" ЖШС арасында шарттар жасасу немесе шарттар жасасу мүмкіндігін қарау үшін;
 3. Компанияның тауарын/қызметтерін сатып алуға қарыз беруге менің өтінімімді өңдеу мақсаттары үшін менің төлем қабілеттілігімді бағалау;
 4. "Комфорт в дом" ЖШС - мен шарт жасасу/жасасу мүмкіндігі мақсаттары үшін менің төлем қабілеттілігімді бағалау;
 5. компанияның маркетингтік, жарнамалық іс-шараларын ұйымдастыру және өткізу үшін;
 6. жасалған шарттар (келісімдер) бойынша міндеттемелер бұзылған немесе үшінші тұлғалармен даулы жағдайларды қоса алғанда, даулы жағдайлар туындаған жағдайда компанияның, "Комфорт в дом" ЖШС-нің, банктердің, микроқаржы ұйымының құқықтарын сот арқылы және соттан тыс қорғау үшін;
 7. ҚР заңдары мен өзге де нормативтік құқықтық актілерінің сақталуын қамтамасыз ету үшін.
 8. консультация беру, маған банктердің қызметтерін ұсыну, байланыс операторлары мен олардың серіктестерінің қызметтерін ұсыну, банктердің клиентпен шарттар жасасу туралы шешім қабылдауы, менің кредит қабілеттілігімді бағалау, шарттар жасасу және орындау, банктердің ҚР заңнамасына және (немесе) шет мемлекеттердің заңнамасына сәйкес өз міндеттемелерін орындауы үшін, Мен және менімен банктер арасындағы қарым-қатынастарға өз әсерін банктер мен байланыс операторларының жоғарыда көрсетілген мақсаттарда менің деректерімді үшінші тұлғаларға беру, оның ішінде деректерді трансшекаралық беруді жүзеге асыру құқығы.

Осы келісім келесі шарттарға беріледі:

1) жоғарыда көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті менің дербес деректеріме қатысты кез келген іс-әрекеттерді: шет мемлекеттердің аумағында жинауды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), пайдалануды, таратуды, бұғаттауды, жоюды, трансшекаралық беруді қоса алғанда (шектеусіз) жүзеге асыру, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманы ескере отырып, менің дербес деректеріммен кез келген өзге де іс-әрекеттерді жүзеге асыру.

2) маған және менің қаржылық және мүліктік сипаттағы басқа да міндеттемелеріме қатысты ақпаратты (оның ішінде болашақта түсетін) кредиттік бюроларға және өзге де ұйымдарға беру, сондай-ақ кредиттік бюролардан кредиттік есепті (болашақта түсетін деректерді қоса алғанда) алуға рұқсат етемін.

Сондай-ақ осымен мынадай іс-әрекеттерді жасауға өз келісімімді беремін:

 1. кредиттік бюроның дербес және / немесе биометриялық деректерін жинауға, өңдеуге және банктердің/микроқаржы ұйымдарының дербес және / немесе биометриялық деректерді кредиттік бюроға беруіне;
 2. кредиттік бюроның мен туралы ақпаратты операторлардан/МДБ иелерінен мемлекеттік деректер базасынан (бұдан әрі – МДБ) алуға;
 3. кредиттік бюроның банктерге / микроқаржы ұйымдарына МДБ - дан алынған мен туралы ақпарат беруіне;
 4. банктердің / микроқаржы ұйымдарының МДҚ - дан алынған мен туралы ақпаратты алуына;
 5. МДБ иелерінің мен туралы ақпаратты барлық МДБ-дан тікелей немесе үшінші тұлғалар арқылы кредиттік бюроға беруіне;

Осымен, менің дербес деректерім жоғарыда көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін "Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық"РМҚК-ға берілуі мүмкін екендігімен келісемін..

Келісімнің қолданылу мерзімі: келісім берілген сәттен бастап 6 жыл. Жеке тұлғаны деректері сақталу мерзімі: келісім берілген сәттен бастап 6 жылға дейін. Дербес деректерді өңдеуге келісімді дербес деректер субъектісі оның қолданылу кезеңінде кез келген уақытта компанияның орналасқан мекенжайы бойынша (Алматы қаласы, Жібек Жолы даңғылы, 135, 2-блок, 6-қабат) жазбаша өтініш жіберу арқылы кері қайтарып алуы мүмкін.

Дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алған жағдайда, оларды өңдеуді тоқтату және дербес деректерді жою көрсетілген кері қайтарып алу келіп түскен күннен бастап 30 күннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады.

Егер бұл ҚР заңнамасына қайшы келетін жағдайларда, сондай-ақ дербес деректер субъектісі компания және/немесе банктер және/немесе микроқаржы ұйымдары алдында орындамаған міндеттемелер болған кезде келісімді кері қайтарып алуға болмайды.

Жария оферта шарты

1. Терминдер мен анықтамалар:

1.1. Жария оферта мәтінімен мұқият танысыңыз және егер сіз офертаның қандай да бір тармағымен келіспесеңіз, Сатушымен ұсынылатын Тауарларды сатып алудан немесе Қызметтерді пайдаланудан бас тартуға құқығыңыз бар.

1.2. Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің (бұдан әрі - ҚР АК) 395-бабына сәйкес бұл құжат жария оферта болып табылады және төменде баяндалған шарттар қабылданған жағдайда осы оферта акцептін жүргізетін жеке тұлға осы Шарттың талаптарына сәйкес Сатушының Тауарына ақы төлеуді жүзеге асырады. ҚР АК 396-бабының 3-тармағына сәйкес Тұтынушының Тауарға ақы төлеуі оферта акцепті болып табылады, бұл офертада баяндалған талаптармен Шарт жасасумен тең деп есептеледі.

Ұғымдар мен терминдер:

Сатып алушы - www.sulpak.kz электрондық коммерцияның Интернет-ресурсынан Тауарды сатып алуға Тапсырыстарды орналастыратын немесе Дүкеннен Тауар сатып алатын:

1.1.1. Жеке тұлға, атап айтқанда Қазақстан Республикасының азаматы, басқа мемлекеттердің азаматы, сондай-ақ азаматтығы жоқ тұлға;

1.1.2. Қазақстан Республикасының (бұдан әрі мәтін бойынша - ҚР) аумағында заңда белгіленген тәртіппен тіркелген заңды тұлға, жеке кәсіпкер.

1.2. Сатушы - «Arena S» ЖШС (Арена S), Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келесі мекенжай бойынша тіркелген заңды тұлға: 050016, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Сүйінбай даңғылы, 38А үй.

1.3. Сатып алушыларға Тауарларды сатуға арналған Интернет-дүкен немесе интернетте www.sulpak.kz домендік атауымен өзінің интернет-ресурсында орналастырылған Сайт - ақпараттық жүйе.

1.4. Дүкен - «SULPAK» Тауар белгісімен қызметін жүзеге асыратын Сатушының стационарлық сауда объектілері, оның ішінде Тапсырыс беру пункттері.

1.6. Колл орталығы – төмендегілермен айналысатын Сатушының бөлімшесі:

- Сатып алушылардың өтініштерін, оның ішінде Сатушымен бекітілген кез келген байланыс арналары арқылы келіп түскен қоңыраулар иен хабарламаларды өңдеумен;

- Сатып алушылардың шағымдарын қабылдау.

1.7. Тауар - Сатушымен Сатып алушыға Сайтта/дүкенде белгілі бір бағаға сатуға ұсынылған, Сатушының каталогына сәйкес, Тапсырысты рәсімдеу кезінде Сатушыда бар ассортименттегі Тауар. Сатушымен сатуға ұсынылатын Тауарлардың тізімі және олардың бағасы Сатушымен өз қалауы бойынша біржақты тәртіппен айқындайды және Сайттағы каталогта көрсетіледі немесе дүкенде орналастырылады.

1.8. Каталог - Сайттың тиісті бөлімінде немесе Дүкенде орналастырылған, Тауарлардың ассортименті мен тиісті бағаларын көрсете отырып, Сатушымен Сатып алушыға сатуға ұсынылатын Тауарлардың тізімі.

1.9. Тапсырыс - Сатып алушының дүкеннің/тапсырыс беру пунктінің белгілі бір мекен - жайынан Сатып алушы көрсеткен мекенжай бойынша немесе өз бетінше алып кету («алып кету») шарттарымен жеткізіп, Сатып алушының Тауарларды сатып алуға тиісті түрде рәсімделген өтінімі және Сатып алушымен Сайтта өз бетінше орналастырылған, өзге тәсілмен немесе Тауарды дүкеннен сатып алуы.

1.10. Электрондық POS-терминал - төлем карточкаларын пайдалана отырып төлемдерді қабылдауға арналған және Сатушының немесе оның уәкілетті тұлғаларының жеткізу қызметінің қызметкері төлем карточкаларының көмегімен Тауарларды Сатып алушымен төлетуі үшін пайдаланатын мобильді жабдық (құрылғы).

1.11. on-line төлем – тікелей Тапсырысты рәсімдеу кезінде интернет-эквайринг жүйесі арқылы Интернет желісі арқылы банк карточкасын пайдалана отырып, Тауарларға ақы төлеу бойынша ақшалай міндеттемені орындау.

1.12. Акция - Сатушымен Сайтта орналастырылған шарттар және ережелер бойынша жүргізілетін немесе Дүкенде не өзге де тәсілмен Сатып алушының назарына жеткізілген сипаттағы Тауарды сатуды ынталандыратын кез келген жарнамалық-маркетингтік іс-шаралар.

1.13. Тапсырысты рәсімдеу - Сатып алушының Тауарды таңдау, Сатып алушы және/немесе Алушы туралы ақпарат беру бойынша барлық әрекеттерді жасауы және осы ақпаратты Сатушыға Сайтта Сатушы көрсеткен тәсілдермен немесе Дүкендегі Сатушыға ақпаратты ауызша хабарлау жолымен жіберуі. Сатып алушының Тапсырысты рәсімдеуі Сатып алушының жария оферта акцептісімен және Сатып алушының Жария шарт талаптарымен келісімімен танылады.

1.14. Тапсырысты рәсімдеу рәсімінің аяқталу сәті немесе Тапсырысты рәсімдеу фактісі-Сатып алушының Тапсырысты СМС/электрондық хат немесе Тапсырыстың бірегей нөмірін көрсете отырып, Сатушының ауызша/жазбаша растауы түрінде қабылдағаны туралы Сатушының алған растамасы танылады.

1.15. Арзандатылған тауар-кемшіліктің болуына не кемшіліктің жойылуына байланысты төмендетілген бағамен сатылатын тауар

1. Шарттың мәні

2.1. Сатушы Тауарды Сатып алушының меншігіне беруге міндеттенеді, ал Сатып алушы Тауарды орналастырылған Тапсырысқа сәйкес және осы Шарттың және Сатушының өзге де құжаттарының талаптарына сәйкес қабылдауға және төлеуге міндеттенеді.

2.2. Тауардың ерекшелігіне, оны сатып алу тәсіліне және (немесе) Сатушы белгілеген Тауарды сатып алу-сатудың өзге де шарттарына байланысты, егер оларда бұл туралы көрсетілген жағдайда, осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Сатушының жекелеген қағидаларында немесе өзге де құжаттарында қамтылуы мүмкін қосымша, өзгертетін, нақтылайтын және өзге де ережелер болуы мүмкін.

2. Осы Шартты жасасу және оның талаптарын өзгерту тәртібі

2.1. Тауарларға Тапсырыс беру кезінде Сатып алушы келесіні растайды:

2.1.1. Шарттың мәтінімен, оның барлық ажырамас құрамдас бөліктерімен тиісті түрде таныстым және олардың мазмұнын дұрыс түсіндім;

2.1.2. Тауармен, баға туралы ақпаратпен, Тауарды жеткізу шарттарымен, Сатушы Тапсырыс берілген Тауардың болуына, оның бағасына және төлем немесе жеткізу кезінде басқа шарттарға кепілдік бермейтіндігімен (кейінірек не болатынына байланысты) таныстым және келісемін. Мұндай өзгерістер туралы Сатушы Тапсырыс беру дерегінен кейін Сатып алушыға хабарлайды;

2.1.3. осы Шарттың және оның барлық құрамдас ажырамас бөліктерінің талаптарын толық көлемде, өзгеріссіз, алусыз және шығарусыз өзінің толық және сөзсіз қабылдауын білдіреді;

2.1.4. Сайттағы Құпиялылық саясатының шарттарымен келіседі.

2.1.5. өз еркімен және өз мүддесі үшін өңдеуге, оның ішінде жинауға, жүйелеуге, жинақтауға, сақтауға (нақтылауға, жаңартуға, өзгертуге), пайдалануға, үшінші тұлғаларға беруге, иесіздендіруге, бұғаттауға, жоюға және келесі деректерді қамтитын, бірақ олармен шектелмейтін дербес деректерді трансшекаралық беруге келісім береді: ұялы телефон нөмірі, ТАӘ, жынысы, туған күні, электрондық пошта мекенжайы, биометриялық деректер және өз тауарлары мен қызметтерін (өнімдерін) ұсыну мақсатында өзге де деректер: Сатып алушыны сәйкестендіру, тексеру, Бонустарды жинақтау мен пайдалануды есепке алу рәсімін қамтамасыз ету, жеткізуді жүзеге асыру, сервистік қызметтерді ұсынуды қоса, бірақ олармен шектелмей;

2.1.6. Сатушыға және оның серіктестеріне, үлестес тұлғаларға жарнамалық сипаттағы хабарламаларды (оның ішінде өткізілетін акциялар мен арнайы ұсыныстар туралы кез келген коммуникация арналары арқылы, оның ішінде SMS-хабарламалар, E-mail, telegram-бот, телефон және/немесе Сатып алушы көрсеткен телефон нөміріне Сатушыға қолжетімді өзге де тәсілмен) алуға өзінің сөзсіз келісімін береді, электрондық пошта мекенжайы, өзге де байланыс құралдары), www.sulpak.kz Интернет-дүкенінде «SULPAK» дүкендер желісінің жұмысы туралы, сондай-ақ колл-орталықтың жұмысы туралы пікір жинау.

2.1.7. белгіленген бағамен сатылатын тауар оның қалыпты пайдаланылуына жарамды, бірақ барлық компоненттік бұйымдар, зақымданулар немесе жойылған ақаулар болмауы мүмкін екендігімен таныстым және келісемін.

2.1.8. Арзандатылған тауар бір тауар тобының 1 (бір) данасынан бір қолға сатылады.

2.1.9. сатушыға арзандатылған тауарды сатып алу кезінде хабарланған кемшіліктерге байланысты ешқандай шағымдар болмайды.

2.2. Сатушы Сатып алушыға хабарламай, өз қалауы бойынша осы Шарттың талаптарына Сайтта орналастыру арқылы біржақты тәртіпте өзгерістер енгізу туралы құқығын өзіне қалдырады. Барлық өзгерістер жарияланғаннан кейін дереу күшіне енеді және осындай жарияланым сәтінен бастап Сатып алушының назарына жеткізілді деп есептеледі, осыған байланысты Сатып алушы Сайтта орналастырылған осы Шарттағы өзгерістерді үнемі қадағалап отыруға міндеттенеді. Егер Сайтта өзгесі көрсетілмесе немесе Сатушы Офертаны қайтарып алмаса, осы Шарттың қолданылу мерзімі шектелмейді.

2.3. Сатушы мен Сатып алушы/Алушы арасындағы қатынастарға ҚР Азаматтық кодексін, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» ҚР Заңын, «Сауда қызметін реттеу туралы» ҚР Заңын және ҚР өзге де құқықтық актілерін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының ережелері қолданылады.

2.4. Акцияларды өткізген жағдайда Сатушы Акцияны өткізу кезеңінде Тауарды сатып алу және қайтару талаптарын қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Тапсырысты рәсімдеу тәртібін реттейтін осы Шартта көрсетілмеген жекелеген, арнайы ережелер белгілеуі мүмкін. Көрсетілген талаптар да осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және Акция талаптарын қабылдайтын тұлғалар үшін қолдануға жатады. Акцияға қатысатын Тауарға және/немесе акцияға қатысудың өзге де шарттарын орындауға Тапсырысты рәсімдеу Сатып алушының тиісті Акция шарттарымен келісуін білдіреді.

3. Тапсырыстарды рәсімдеу тәртібі

3.1. Сайтта ұсынылған Тауарлар туралы барлық ақпараттық материалдар ақпараттық сипатта болады және түсі, өлшемдері мен пішіндерін қоса алғанда, Тауардың қасиеттері мен сипаттамалары туралы ақпаратты толық көлемде бермеуі мүмкін. Тауардың ілеспе суреттері оған қарапайым иллюстрациялар болып табылады және Тауардың нақты көрінісінен өзгеше болуы мүмкін. Сатып алушының компьютер/планшет/ұялы телефон экранының сапасы, баптаулары мен ерекшеліктері ұсынылған Тауардың түс гаммасын бұрмалауы мүмкін. Тауар сайтта ұсынылған суреттен түсі, пішіні, өлшемі немесе басқа параметрлері бойынша шамалы айырмашылықтарға ие болуы мүмкін. Тауарлардың кез келген сипаттамаларын Тауарды өндіруші алдын ала ескертусіз өзгерте алады.

3.2. Сатып алушыда Тауарды сатып алу туралы шешім қабылдау үшін Тауардың қасиеттері мен сипаттамаларына қатысты мәселелер туындаған жағдайда, Тапсырыс берер алдында Сатып алушы Сатушының Колл-орталығына немесе Дүкенге жүгінуге құқылы. Сатып алушы қосымша қажетті ақпаратқа жүгінбеген жағдайда, Сатушы Сатып алушы таңдаған Тауар үшін жауап бермейді.

3.3. Сатып алушының Тапсырысын Сатып алушы Сайт арқылы немесе дүкенде өз бетінше жасай алады, бұл ретте:

3.3.1. Дүкенде Тапсырыс беру кезінде Сатып алушы Сатушыға Тапсырыс беру үшін қажетті Оператор сұраған толық ақпаратты ауызша ұсынады.

3.3.2. Сайт арқылы Тапсырысты рәсімдеу кезінде Сатып алушы Тауарға Тапсырыстың электрондық нысанын толтырады және қалыптастырылған Тапсырысты Интернет желісі арқылы Сатушыға жібереді.

3.4. Сатып алушының Сайт арқылы Тапсырыс беруі келесі дәйекті әрекеттерді орындау арқылы жүзеге асырылады:

- Тауарлар каталогынан Тауарды таңдауды жүзеге асыру және таңдалған Тауарды «Себетке» қосу.

- «Себеттегі» ассортименттің таңдалған Тауарларға сәйкес келетіндігін тексеру және қажет болған жағдайда «Себеттен» Тауарларды қосу немесе алып тастау, содан кейін «Тапсырысты рәсімдеу» батырмасын басу.

- Тапсырыс нысанын толтыру: тегі, аты, телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, облыс/қала, сондай-ақ ашылмалы тізімнен қаланы таңдау және пошта индексін, үй нөмірін, пәтер нөмірін (егер бар болса) көрсету арқылы тиісті бөлімде жеткізу мекенжайын көрсету немесе «Өз бетінше алып кету» жеткізу шарттарын таңдағанда ашылмалы тізімнен дүкенді таңдау, содан кейін «Төлем» бөліміне өту үшін «Келесі қадамды» басу керек. «Келесі қадам» батырмасын басу арқылы Сатып алушы шарттың талаптарымен, құпиялылық саясатымен және осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын басқа да қосымшалармен танысқанын, келісетінін және қабылдайтынын растайды.

- «Төлем» бөлімінде жеткізу құнын қоса алғанда, Тапсырыстың қорытынды құнымен танысып, ұсынылған тізімнен төлем әдісін таңдау.

- on-line төлем кезінде интернет-эквайринг жүйесінің төлем бетінде банк картасының деректерін енгізу және төлемді жүзеге асыру үшін қажетті әрекеттерді орындау. Бұл ретте Сатып алушының банк картасының деректері Банкке тек шифрланған түрде беріледі және Сатушыда сақталмайды. Банк интернет-төлемдерді өңдеудің қауіпсіздігіне кепілдік береді. Банк карталарымен жасалатын барлық операциялар халықаралық төлем жүйелерінің талаптарына сәйкес жүргізіледі. Төлем парағында ақпаратты беру кезінде карточкалық онлайн-төлемдер қауіпсіздігінің мамандандырылған технологиялары пайдаланылады, деректерді өңдеу Банктің процессингтік орталығының қауіпсіз жоғары технологиялық серверінде жүргізіледі. Төлем расталғаннан кейін және төлем сәтті авторизацияланған жағдайда, Сатып алушы Тапсырысты қабылдағаны туралы Сатушының растауы туралы мәліметтермен және Сатып алушы көрсеткен электрондық пошта мекенжайына/ телефон нөміріне Тапсырыс нөмірі туралы мәліметтермен хабарлама алады. Әрі қарай Тапсырыс берілген шарттарға сәйкес автоматты түрде өңделеді.

3.5. Сатып алушының Тапсырысты әрбір рәсімдеуі осындай Тапсырыспен айқындалған Тауарға қатысты онымен дербес Шарт жасасу ретінде қаралады. Сатып алушының Сатушы көрсеткен кез келген әрекетті жасамауы немесе Сатып алушының Шарт талаптарын бұза отырып жасауы Сатып алушының осы жария оферта қабылдаудан және Шарт жасасудан бас тартуы болып есептеледі.

3.6. Тапсырысты рәсімдеу рәсімі аяқталғаннан кейін жеткізу мерзімі не Тапсырыстың құрамдас бөліктері өзгерген жағдайда (оның ішінде қоймада Тапсырыс берілген Тауарлар болмаған жағдайда) Сатушы Сатып алушыға телефон арқылы немесе Сатып алушы Тапсырысты қалыптастыру кезінде көрсеткен электрондық пошта мекенжайы немесе телефон нөмірі бойынша жалпы жаңа Тапсырысты тұтастай немесе ішінара орындаудың жаңа талаптарына келісім алу мақсатында электрондық хабарлама жіберу арқылы Шарт талаптарының өзгергені туралы хабарлама жібереді. Бұл ретте Сатып алушы Тапсырыстың жаңа шарттарымен келіседі немесе Тапсырысты толығымен немесе ішінара жояды. Сатып алушы Тапсырысты алдын ала төлеген кезде, Тапсырыстан толық немесе ішінара бас тартқан жағдайда, Сатып алушы Тауарды төлеген тәсілмен Сатып алушы бас тартқан Тауардың құны Сатып алушыға қайтарылады. Сатып алушы Тапсырыстың жаңа шарттарымен келісімін: телефон арқылы ауызша растау немесе электрондық пошта/телекоммуникациялық байланыс арқылы электрондық хабарлама жіберу арқылы не Тапсырыстың өзгертілген шарттары бойынша Тауарларды қабылдау арқылы білдіреді.

3.7. Тапсырыс берілген Тауарды Сатып алушыға жеткізу Сатып алушының келісімі бойынша Сатып алушы көрсеткен мекенжай бойынша жүзеге асырылады. Тауарларды жеткізу тәсілдері, құны, сондай-ақ шамамен алынған жеткізу мерзімдері осы Шарттың 6-бөлімінде, сондай-ақ Сайттың тиісті Бөлімінде орналастырылған және осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Жеткізу шарттарында көрсетіледі.

3.8. Тапсырыс Тапсырыс құрамына кіретін Тауарларды Сатып алушыға/Алушыға нақты беру сәтінде орындалды деп есептеледі.

Егер Тауарды Сатып алушы-жеке тұлға сатып алса, Тапсырыс Сатып алушыға берілген сәтте орындалды деп есептеледі. Курьерлік қызмет курьері ұсынатын жеткізу парағына қол қою немесе курьерге/Дүкенге тексеру смс-кодын хабарлау арқылы Сатып алушы Тапсырыстың орындалғанын растайды.

Егер Тауарды Сатып алушы – заңды тұлға Сатып алушының уәкілетті тұлғасының қолымен Тауарларға берілген ілеспе құжаттардың негізінде сатып алса. Сатушы мұндай адамға жеткізу фактісі бойынша ЭШФ АЖ жүйесі арқылы Сатып алушы үшін растау міндетті болып табылатын СНТ электрондық құжаты (Тауарлардың жөнелтілгенін растайтын тауарға ілеспе құжат) жіберілетін болады. СНТ расталғаннан кейін ғана Сатушы ЭШФ үзінді көшірмесін жасайды.

Сатып алушы – заңды тұлға СНТ растаған жағдайда, ЭШФ уақтылы жазып беруге мүмкіндік бермейтін мерзімдерде Сатушы ақшалай өтем түрінде өтемақы, осы дерек бойынша айыппұл санкцияларын төлеуге байланысты барлық шығындарды алуға құқылы.

3.9. Тауарға меншік құқығы және онымен байланысты тәуекелдер Тауарды сатып алушыға/ Алушыға берген және Сатып алушы/ Алушы ілеспе құжаттарға қол қойған кезде Сатушыдан Сатып алушыға /Алушыға ауысады.

3.10. Кепілдіктің мерзімі мен шарттары тауарға қоса берілетін немесе сайтта орналастырылған құжаттамада айқындалады, бұл ретте кепілдік мерзімі чекте/жеткізу парағында көрсетілген Тауарды берген күннен бастап есептеледі. Кепілдік мерзімі ішінде Тауардың кемшіліктері анықталған жағдайда, Сатып алушы уәкілетті сервис орталығына тауарға қоса берілген немесе сайтта орналастырылған құжаттамада көрсетілген телефондар мен мекенжайлар бойынша жүгінеді.

3.11. Егер тұтынушының тауардың тұтынушылық қасиеттері туралы күтуі орындалмаса, Сатушы жауап бермейді.

3.12. www.sulpak.kz сайтында ұсынылған барлық ақпараттық материалдар анықтамалық сипатқа ие және өнімнің белгілі бір қасиеттері мен сипаттамалары туралы сенімді ақпаратты толық жеткізе алмайды, мысалы: баға, түс, пішін, өлшем және қаптама. Сатып алушыда Тауардың қасиеттері мен сипаттамаларына қатысты сұрақтар туындаған жағдайда, Тапсырысты орналастырмас бұрын оған кеңес алу немесе электрондық пошта мекенжайына сұрау жіберу қажет.

3.13. Сатушы Тапсырысты орындауға міндеттенетін мерзім бір жұмыс күнінен басталады. Тапсырыстың орындалу мерзімі Сатушының қоймасында Тапсырыс берілген Тауар позицияларының болуына және Тапсырысты өңдеуге қажетті уақытқа байланысты. Ерекше жағдайларда Тапсырысты орындау мерзімі Тапсырыс берілген Тауардың сипаттамалары мен санына байланысты сатып алушымен жеке келісілуі мүмкін. Сатушының қоймасында бір немесе бірнеше Тауар болмаған жағдайда, оның ішінде соңғысына тәуелді емес себептер бойынша Сатушы көрсетілген Тауарды Сатып алушының Тапсырысынан жоюға құқылы. Сатушы сатып алушыға интернет-сайтта тіркелу кезінде көрсетілген электрондық мекенжайға хабарлама жіберу арқылы оның Тапсырысының толықтығының өзгергені туралы немесе сатып алушы Тапсырысты тікелей алған кезде Тауар чегінде қосымша жазбаша түсініктеме беру арқылы хабарлауға міндеттенеді.

4. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

4.1. Сатушы міндетті:

4.1.1. Тапсырыс шарттарына сәйкес Тауарды Сатып алушыға беруге.

4.1.2. ҚР аумағында қолданылатын ұқсас Тауарлар үшін Тауар сапасының талаптарға сәйкестігіне кепілдік беруге.

4.1.3. Сатып алушылардың шағымдары мен өтініштерін қарауға және ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес уақтылы жауап беруге және шағым негізді болған жағдайда оларды қанағаттандыру шараларын қабылдауға.

4.1.4. ҚР қолданыстағы заңнамасында және осы Шарттың талаптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, дербес деректерді, оның ішінде биометриялық деректерді жинау және өңдеуді жүзеге асыруға, қажет болған жағдайда сатып алушының оларға берілген дербес деректерін трансшекаралық беруді жүзеге асыруға, олардың құпиялылығын қамтамасыз етуге және осы ақпаратқа үшінші тұлғаларға қол жеткізуді ұсынбауға.

4.2. Сатушы құқылы:

4.2.1. Сайтта орналастырылған сәттен бастап Осы Шартты, Тауардың қасиеттері мен сипаттамалары туралы ақпаратты, Тауарлардың бағасын, акциялардың шарттарын және ілеспе Қызметтерге тарифтерді, біржақты тәртіппен Тауарды төлеу және жеткізу тәсілдері мен мерзімдерін өзгертуге.

4.2.2. Сатып алушыға Тапсырыс берілген Тауарларды жеткізу және қызметтер көрсету немесе осы Шарт бойынша өзге де міндеттемелерді орындау мақсатында Сатып алушының дербес деректерін Сатушының жеткізу қызметіне немесе Сатушының өзге де уәкілетті тұлғаларға беруге.

4.2.3. Осы Шарттың 8.4-тармағына сәйкес еңсерілмейтін күш жағдайлары туындаған жағдайда уәкілетті мемлекеттік органдардың нормативтік-құқықтық актілері негізінде шектеу (карантиндік) шараларын енгізуді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан бас тартуға.

4.2.4. Осы Шарттың 9.7-тармағына және 9.8-тармағына сәйкес әрекеттерді жүзеге асыруға.

4.2.5. Сатып алушының келісімінсіз Шартты орындау жөніндегі өз құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаларға беруге, сондай-ақ Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау үшін үшінші тұлғаларды тартуға.

4.2.6. Кредитке немесе бөліп-бөліп төлеуге бір Тапсырыс шеңберінде немесе маркетингтік Акциялар шарттарымен сатып алынған тиісті сападағы Тауарды ішінара қайтарудан бас тартуға.

4.2.7. Сатып алушымен телефон арқылы сөйлесулерді жазуды жүзеге асыруға, оларды сақтауға, пайдалануға, үшінші тұлғаларға беруге. Телефон сөйлесулері мыналарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей: Тапсырыстардың орындалу сапасын бақылауды жүзеге асыру үшін, сондай-ақ Сатушы қызметкерлерінің немесе Сатушы уәкілеттік берген тұлғалардың клиенттерге қызмет көрсету сапасын бақылау мақсатында жазылады.

4.2.8. Сатушы арзандатылған тауарды сатуға ұсынуға құқылы. Бұл өнім Сайтта және дүкендерде жеке санатта ұсынылған. Қажет болса, Сатып алушы сатушының тауар кемшіліктерінің сипатын одан әрі нақтылай алады.

4.3. Сатып алушы міндетті:

4.3.1. Тапсырысты рәсімдеу кезінде қажетті Тауардың нақты атауын, оның каталог бойынша нөмірін немесе қажетті Тауарды дәл айқындау үшін қажетті барлық деректерді (түсі, орындалу нұсқасы) көрсетуге.

4.3.2. Тауарға сайтта және / немесе ілеспе құжаттарда көрсетілген бағалар бойынша ақы төлеуге.

4.3.3. Тапсырыс беру кезінде сайттағы Тапсырыс нысанын толтыру немесе Дүкендегі Сатушыға ақпарат беру арқылы өзі туралы шынайы және жеткілікті ақпарат беруге. Егер Сатып алушы өзінің байланыс деректері туралы не Тауарлар, жеткізу орны немесе Алушы туралы дұрыс емес ақпарат берген жағдайда, Сатушы Тапсырыстың тиісінше орындалмағаны үшін жауап бермейді.

4.3.4. Сатушыдан Тауарды интернет-дүкеннің сайтында көрсетілген Тапсырыстың қолданылу мерзімінде қабылдауға. Сатып алушы келмеген немесе Тауарды көрсетілген мерзімде қабылдау үшін өзге де қажетті іс-әрекеттер жасамаған жағдайда Сатушы Сатып алушының Шартты орындаудан бас тартуы және Тапсырыстың күшін жою ретінде қарауы мүмкін. Бұл ретте Сатушы есептеуге құқылы, ал Сатып алушы Сатушының Тауарды Сатып алушыға беруді қамтамасыз ету жөніндегі қосымша шығыстарының құнын, сондай-ақ Тауарды сақтау жөніндегі шығыстарды Сатушы айқындаған мөлшерлемелер бойынша көрсетілген мерзімнен тыс өтеуге міндеттенеді.

4.3.5. Тауарды қайтару немесе айырбастау кезінде Сатушыға және оның талабы бойынша дайындаушы зауыттардың уәкілетті сервистік орталықтарының қорытындыларын ұсынуға.

4.4. Сатып алушы құқылы:

4.4.1. Сатушы Шарттың 9.6-тармағын ескере отырып, Тапсырыс шарттарын орындай алмаған жағдайда алдын ала төлемді қайтаруды талап етуге.

4.4.2. Егер Сатушы осындай өзгерістерге келіссе, Тапсырысқа Сатушы оны орындай бастағанға дейін өзгерістер енгізсін.

4.4.3. егер Сатып алушы жеке тұлға болса, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» ҚР Заңына және сайтта орналастырылған және осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Тауарды қайтару және айырбастау қағидаларына сәйкес тиісті сападағы Тауарды айырбастауға немесе қайтаруға. Бұл ретте Тауарды кредитке немесе бөліп-бөліп сатып алған немесе маркетингтік Акциялар шарттарымен сатып алған жағдайда бүкіл Тапсырыс қайтарылуға жатады, Тауарды бір Тапсырыс шеңберінде ішінара қайтаруға жол берілмейді. Кредитке немесе бөліп-бөліп сатып алынған немесе маркетингтік Акциялар шарттарымен сатып алынған бір Тапсырыс шеңберінде тиісті сападағы Тауарды айырбастау бағада айырма болған жағдайда Сатушымен қажетті қайта есептеуді жүргізе отырып, Тараптардың келісімі бойынша ұқсас Тауарға не басқа Тауарға ғана жүргізіледі.
Сатып алушы арзандатылған тауарды сату кезінде сатушы ескертпеген кемшіліктерді анықтаған жағдайда, егер ол кемшіліктер тауарды сатып алушыға бергенге дейін немесе оған дейін туындаған себептер бойынша туындағанын дәлелдесе, Сатып алушы заңда көзделген кемшіліктерді өтеусіз жою, шартты ауыстыру немесе бұзу туралы талаптарды қоюға құқылы.

4.4.4. Бұзылған құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін жүгіну:

- уәкілетті орган бекіткен тұтыну дауларын сотқа дейінгі реттеу субъектілеріне;

- байланыс деректері https://www.gov.kz/memleket/entities/mti-kzpp/?lang=ru сайтында орналастырылған тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органға;

- Сатушы мүшелері болып табылатын өзін-өзі реттейтін ұйымдарға.;

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот органдарына.

5. Бағасы және төлем тәртібі

5.1. Тауардың бағасы Каталогта және/немесе Дүкендегі баға белгілерінде, қосылған құн салығын ескере отырып теңгемен көрсетіледі, бұл ретте Тауардың бағасы Сайттағы және/немесе Дүкендегі каталогтағыдан өзгеше болуы мүмкін. Сатушы Сатып алушы Тапсырыс берген Тауардың бағасын дұрыс көрсетпеген жағдайда, Сатушы Тауардың бағасын өзгертуге құқылы және бірінші қол жетімді мүмкіндік болған кезде бұл туралы Сатып алушыға өзгертілген шарттармен Тапсырысты растау немесе Тапсырыстың күшін жою үшін хабарлайды. Егер Сатып алушымен байланысу мүмкін болмаса немесе Сатып алушы өзгертілген шарттармен Тапсырыстан бас тартқан жағдайда бұл Тапсырыс жойылды деп есептеледі.

Тапсырыс құны толық төленбеген жағдайда Шарт бұзылды деп есептеледі, бұл жағдайда Сатушы ақшаны тұтынушыға қайтаруға міндетті (егер олар алынған болса).

5.2. Тауарды жеткізу құны Тауардың бағасына кірмейді. Жеткізу құнын Сатып алушы сайтта көрсетілген тарифтерге және жеткізу шарттарына сәйкес төлейді.

5.3. Тауардың бағасы мен жеткізу құнын Сатушы біржақты өзгерте алады.

5.4. Төлем төменде көрсетілген тәсілдермен жүргізіледі:

5.4.1. Дүкенде, Сатушының жеткізу қызметінің қызметкеріне немесе Сатушының кез келген басқа уәкілетті тұлғасына Тауар берілгенге дейін жеткізілген сәтте қолма-қол есеп айырысу. Тараптар осы тармақта көрсетілген төлем тәсілдері кезінде Тауар жеткізілген жағдайда Сатып алушыға бақылау-касса машинасының чегін беру Сатып алушының Тауарға ақы төлеу жөніндегі міндетті орындауын тиісті растау болып табылатындығына келісті. Сатушының шешімі бойынша бақылау-касса машинасының чегі Сатып алушыға Тапсырысты рәсімдеу кезінде көрсетілген электрондық поштаға электрондық түрде берілуі мүмкін, бұл жағдайда бақылау-касса машинасының чегін қағаз түрінде беру жүргізілмейді.

5.4.2. банк картасының көмегімен, оның ішінде Тапсырысты алу кезінде мобильді электрондық терминал арқылы. Төлемге VISA, VISA Electron және MasterCard төлем жүйелерінің карталары және басқа да халықаралық төлем жүйелерінің карталары қабылданады.

5.4.3. on-line төлем әдісімен. Төлем Тапсырыс беру кезінде тікелей интернет-эквайринг жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Төлемге VISA, VISA Electron және MasterCard төлем жүйелерінің карталары және басқа да халықаралық төлем жүйелерінің карталары қабылданады. Төлемді жүзеге асыру үшін картаның деректерін интернет-эквайринг жүйесінің авторизациялық серверінде көрсету қажет.

5.4.4. тауарлық несие немесе бөліп төлеу арқылы;

5.4.5. Сатушының банктік деректемелеріне ақша аудару арқылы қолма-қол ақшасыз төлеммен (заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін). Сатушы шығарған төлем шоты 3 (үш) банктік күн ішінде жарамды. Осы шотты төлеу Шарттың талаптарымен келісуді білдіреді. Сатып алушының Сатушыны төлем туралы хабардар етуі міндетті, әйтпесе Тауардың қоймада болуына кепілдік берілмейді. Тауар жеке басын куәландыратын құжат және/немесе заңды тұлғаның атынан ТМҚ алуға сенімхат болған кезде Сатушының есеп айырысу шотына ақша түсу фактісі бойынша босатылады;

5.4.6. басқа тәсілдермен.

5.5. Банк картасының көмегімен немесе on-line төлем тәсілімен қолма-қол ақшасыз есеп айырысу кезінде Сатушы бақылау-касса машинасының чегін сатып алушыға Тапсырысты рәсімдеу кезінде көрсетілген электрондық поштаға электрондық түрде беретін болады.

5.6. Сатушы Сатушының қағидаларында немесе өзге де құжаттарында белгіленетін, олар туралы ақпарат Сайтта және/немесе Дүкенде орналастырылатын жеңілдіктер мен өзге де арнайы ұсыныстарды қолдануға және орнатуға құқылы.

5.7. Бонустармен, сыйлық карталарымен / сертификаттармен, промокодты немесе өзге де жеңілдіктерді қолдану арқылы төлеу Тапсырысты рәсімдеу кезінде жүргізіледі. Тапсырыс аяқталғаннан кейін төлем шарттарын өзгертуге жол берілмейді.

5.8. Сатып алушының сайтта өз бетінше орналастырылған Тапсырысты төлеуі осы Шарттың талаптарымен келісуді білдіреді. Тапсырысты төлеу күні Сатушы мен Сатып алушы арасында оферта шартын жасасу күні болып табылады.

6. Тауарларды беру

6.1. Тапсырыс шарттарына сәйкес Тауарды беру Тауарды өз бетінше алып кету немесе жеткізу шарттарымен жүзеге асырылады.

6.2. Тауарды беру Сатып алушыға немесе Алушыға немесе Тапсырыс туралы мәліметтерді ұсынуға және Тауарға ақы төлеуге / Сатушының немесе оның уәкілетті тұлғаларының талабы бойынша төлем туралы құжатты ұсынуға қабілетті үшінші тұлғаға жүзеге асырылады. Тауарды кредитке / бөліп-бөліп сатып алған жағдайда, Тауарды беру кредитті / бөліп-бөліп рәсімдеген Сатып алушыға ғана жүргізіледі және Сатып алушы Сатушы бекіткен қағидаларға сәйкес сәйкестендіру рәсімінен өткеннен кейін жүзеге асырылады.

6.3. Тауарды жеткізуді Дүкендер орналасқан елді мекендердің әкімшілік-аумақтық шекаралары шегінде Сатушының жеткізу қызметімен немесе Сатушының өзге де уәкілетті тұлғасымен жүзеге асырылады.

6.4. Сатушы Тапсырыс рәсімделген Тауарды Тапсырыста Сатып алушы көрсеткен мекенжай (жеткізу мекенжайы) бойынша жеткізуді жүзеге асырады. Тауарларды жеткізу тәсілдері, сондай-ақ болжалды мерзімдері сайттың тиісті бөлімінде және / немесе Тапсырысты рәсімдеу кезінде орналастырылған жеткізу шарттарында көрсетіледі. Сатушы Тауарды берер алдында Сатушы бекіткен қағидалар бойынша Салушыны сәйкестендіруге және егер рәсім өтпесе, беруден бас тартуға құқылы.

6.5. Жеткізу кезінде Тауарды беру үшін Сатып алушы, Алушы немесе үшінші тұлға мыналарды ұсынуға міндетті:

7.5.1. Тапсырыс туралы мәліметтер (алушының ТАӘ, рәсімдеу кезінде көрсетілген телефон нөмірі және / немесе Тапсырыс нөмірі мен күні);

6.5.2. жеке сәйкестендіру нөмірі бар жеке басты куәландыратын құжат (жеке тұлғаға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке сәйкестендіру нөмірі берілмеген жағдайларды қоспағанда);

6.5.3. курьерге тексеру смс-кодын хабарлау;

6.5.4. жүргізілген төлемді растау-Сатушының және оның уәкілетті тұлғаларының талабы бойынша.

Верификациялық смс-кодты хабарлай отырып, Сатып алушы Тауарды Сатып алушының уәкілетті тұлғасы алғаны үшін барлық жауапкершілікті өзіне алады.

6.6. Тауарды өз бетінше алып кету кезінде беру үшін Сатып алушы, Алушы немесе үшінші тұлға мыналарды ұсынуға міндетті:

6.6.1. Сатушының немесе оның уәкілетті тұлғаларының талабы бойынша оның жеке басын куәландыратын құжат;

6.6.2. Тапсырыс нөмірі мен күні (Сатып алушы бұл ақпаратты «SULPAK» - тан ұялы телефон нөміріне және/немесе Сайтта және/немесе дүкенде Тапсырысты рәсімдеу кезінде көрсетілген электрондық поштаға SMS түрінде ала алады);

6.6.3. Сатушының немесе оның уәкілетті тұлғаларының талабы бойынша жүргізілген төлемді растау;

6.6.4. Сатушы бекіткен ережелерге сәйкес тексеруден өтуге.

Верификациялық смс-кодты хабарлай отырып, Сатып алушы Тауарды Сатып алушының уәкілетті тұлғасы алғаны үшін барлық жауапкершілікті өзіне алады.

6.7. Егер Тапсырысты алушы заңды тұлға болса, Тауарды алу үшін тиісті түрде рәсімделген сенімхат және сенім білдірілген өкілдің жеке басын растайтын құжат қажет.

7.8. Тауар резервінің мерзімі: сайтта Тапсырыс рәсімделгеннен кейін электрондық поштаға жіберілген хатта көрсетілген. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін резервтеу мен Тапсырыстың күші жойылады және Сатушы Тауардың Сатушының қоймасында болуына кепілдік бере алмайды, соның салдарынан Сатып алушы жүгінген кезде Тапсырысты өңдеу мерзімі ұлғаюы мүмкін.

7. Тауарды қабылдау

7.1. Тауарды қабылдау кезінде Сатып алушы міндетті:

7.1.1. Қаптаманың сыртқы зақымдануы бар-жоғына тексеру жүргізуге.

7.1.2. Қаптаманың сақталуына және онда ашылу іздері мен сыртқы зақымдануларының жоқтығына көз жеткізіп, тұтыну қаптамасын ашып, ондағы Тауардың бар-жоғын тексеруге.

7.1.3. Тауардың бар екеніне көз жеткізіп, онда сыртқы механикалық зақымдану іздерінің жоқтығын тексеріп, алынған Тауардың артикулын ілеспе құжатта қойылған артикулмен салыстырып тексеру, Тауардың жиынтықталуы мен түсін тексеру.

7.1.4. Қаптама мен Тауарға сыртқы зақым келмеген жағдайда, сондай-ақ Тауардың артикулы, жинақталуы мен түсі сәйкес келген жағдайда, Тауардың алынғанын, оның Тапсырыс шарттарына сәйкестігін және Сатушыға шағымдардың жоқтығын растайтын ілеспе құжаттарға қол қоюға.

7.1.5. Шағымдар болған жағдайда жеткізу қызметінің қызметкерінен немесе Сатушының уәкілетті тұлғасынан жеткізу парағында немесе өзге ілеспе құжатта Тауардың қаптамасының барлық зақымдануларын, Тауардың механикалық зақымдануларын және/немесе оның жинақталмауын, Тапсырыстың өзге шарттарына сәйкес келмеуін көрсетуді талап етуге не Тауарды қабылдаудан бас тартуға міндетті.

8. Тараптардың жауапкершілігі

8.1. Сатушы жауапты емес:

8.1.1 Тауарды тиісінше пайдаланбау салдарынан сатып алушыға келтірілген залал үшін;

8.1.2 Сатып алушының Тауарды тексерусіз қабылдауы үшін. Бұл жағдайда Сатып алушы Тауардың және / немесе қаптаманың сыртқы зақымдануы болған жағдайда барлық тәуекелдерді қабылдайды.

8.2. Сатып алушы Тапсырыс беру кезінде берілген ақпараттың дұрыстығы мен жеткіліктілігі үшін жауап береді. Тараптар Сатып алушы дұрыс емес немесе шынайы емес ақпарат берген жағдайда, Сатушы бұл туралы Сатып алушыны хабардар етпей, Тапсырысты біржақты тәртіппен жою құқығын қоса алғанда, Тауардың уақтылы және тиісінше жеткізілуіне және Тапсырыстың орындалуына кепілдік бере алмайтынына келіседі.

8.3. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» ҚР Заңына, «Сауда қызметін реттеу туралы» ҚР Заңына және басқа да нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес жауапты болады.

8.4. Егер орындамау: соғыс немесе соғыс қимылдары, жер сілкінісі, су тасқыны, өрт және басқа да дүлей зілзалалар, мемлекеттік билік органдарының актілері немесе әрекеттері, кедендік ережелерді өзгерту, импорт пен экспортты шектеу, шектеуші (карантиндік) жағдайларды енгізу сияқты еңсерілмейтін жағдайлардың (форс-мажор), осы Шарт жасалғаннан кейін Тараптардың еркіне тәуелсіз туындаған шектеу (карантиндік) шаралар немесе төтенше жағдай енгізудің салдары болып табылса, Тараптар өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Өз міндеттемелерін орындай алмайтын тарап бұл туралы екінші Тарапқа дереу хабарлайды және оған уәкілетті органдар берген осындай мән-жайлардың бар екендігін растайтын құжаттарды ұсынады, бұл ретте шектеу (карантиндік) шараларын немесе төтенше жағдайды енгізу уәкілетті органдардан қосымша растауды және мұндай шараларды енгізу туралы уәкілетті органдардың актілерімен растауды талап етпейді.

9. Шағымдарды қарау және дауларды шешу тәртібі

9.1. Сатып алушы тарапынан сұрақтар мен шағымдар туындаған жағдайда, ол колл- орталыққа немесе Дүкенге жүгіне алады.

9.2. Тауардың сапасына қатысты шағымдар туындаған кезде Сатып алушы-жеке тұлға оларды «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» ҚР Заңына сәйкес Тауарға кепілдік мерзімі ішінде ұсынуға құқылы.

9.3. Тауарды өндірушінің кепілдік міндеттемелері қолданылатын жағдайларда оны пайдалану барысында Тауардың жұмыс қабілеттілігінің жоғалуына қатысты шағымдар өндіруші зауыттардың уәкілетті сервистік орталықтарының қорытындылары негізінде қаралады. Уәкілетті сервистік орталықтардың мекенжайлары мен телефондары Тауарға қоса берілген құжаттамада көрсетілген немесе сайтта орналастырылған.

Егер Тауардың ақаулығы туралы хабарламаны Сатушы кепілдік мерзімі өткенге дейін алған; Тауар ілеспе зауыттық құжаттамада көрсетілген пайдалану ережелерін бұзбай пайдаланылған; Тауардың сериялық нөмірі мен шығарылған күні, өзгермеген түпнұсқа жазбалары, сондай-ақ зауыттық қаптамасы болған; Сатып алушы Тауарға өз күшімен немесе үшінші тұлғалардың күшімен жөндеу жүргізбеген жағдайларда Тауарға кепілдік берілуге жатады.

Тауардың сапасы бойынша шағымдар болған кезде оған жөндеу жүргізіледі, Тауар жөндеуге жарамсыз деп танылған жағдайда - Тауарды ауыстыру, ауыстыру мүмкін болмаған жағдайда - осындай Тауар үшін төленген соманы қайтару.

9.4. Қосымша тексеру (сараптама) жүргізу бойынша шығындарды Сатып алушы төлейді. Егер Тауардың кемшіліктері Сатушының/дайындаушының кінәсінен туындаған жағдайда, қосымша тексеру (сараптама) жүргізу жөніндегі шығындарды Сатушы Сатып алушыға өтейді. Егер Сатып алушы жеке тұлға болса, онда Тауардың сапасына қосымша тексеру (сараптама) жүргізу жөніндегі шығындарды Сатушы (дайындаушы) төлейді. Егер Тауарды тексеру (сараптау) нәтижесінде Тауарды пайдаланудың, сақтаудың немесе үшінші тұлғалардың іс-әрекеттерінің не еңсерілмейтін күштің белгіленген қағидаларын бұзуы салдарынан Тауарды тұтынушыға бергеннен кейін Тауардың кемшіліктері жоқ немесе пайда болғаны анықталса, тұтынушы сатушыға (дайындаушыға) тексеру (сараптама) жүргізуге арналған шығындарды, сондай-ақ оны жүргізуге байланысты тауарды тасымалдауға арналған шығындарды өтеуге міндетті.

9.5. Дайындау немесе материалдардан ақауларынан (яғни, дайындаушы жауап беретін мән-жайлардың салдарынан) туындаған Тауардың кемшіліктері анықталған жағдайда және осы кемшіліктерді жою мүмкін болмаған кезде Сатып алушы тауарды айырбастауға немесе дайындау немесе материалдардың ақауы Тауардың бұзылуының себебі болып табылатынын, сондай-ақ Тауардың төленгенін растайтын құжатты көрсете отырып, уәкілетті сервистік орталықтың қорытындысын беру кезінде тауар үшін төленген соманы қайтаруға құқылы.

9.6. Тауарды айырбастау немесе Сатып алушыға ақшалай қаражатты қайтару үшін заңды негіздер болған кезде тауарды қайтару / айырбастау Дүкенде Сатушымен келісім бойынша, осы Шарттың 4.4.3-тармағында көрсетілген шектеулерді ескере отырып және Сайтта орналастырылған және осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Қағидаларға сәйкес жүзеге асырылады.

9.7. Сатушы мынадай негіздердің бірі болған кезде қайтарылатын тиісті сападағы Тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы: егер Тауар пайдаланылған болса, оның тауарлық түрі, тұтыну қасиеттері, пломбалары, жапсырмалары сақталмаса, Тауарды сатып алу дерегін растайтын құжат болмаса, қаптама болмаған кезде немесе оның тауарлық түрі жоғалған кезде, Тауардың сыртқы зақымдануы анықталса, Тауардағы таңбалаудың, қаптаманың, Тауарға қоса берілетін немесе сайтта орналастырылған құжаттаманың сәйкес келмеуі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда.

9.8. Сатып алушы тиісті сападағы Тауарды айырбастаған немесе қайтарған кезде Сатушы Сатып алушыдан Тауарды айырбастауды немесе қайтаруды ұйымдастыру кезінде Сатушы шеккен шығындарды өтеуді талап етуге құқылы.

9.9. Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді орындау кезінде туындауы мүмкін даулар мен келіспеушіліктерді келіссөздер арқылы шешу үшін барлық шараларды қабылдайды.

9.10. Егер Тараптар келісімге келмеген жағдайда, барлық даулар ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес қаралуға жатады.

10. Құпиялылық және ақпаратты қорғау

10.1. Сатушы дербес деректерді қорғау саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық қолданылатын талаптарын сақтай отырып, оның ішінде «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген дербес деректер операторының қағидаттарын, талаптарын, міндеттемелерін сақтай отырып, дербес деректер субъектісі ретінде Сатып алушының дербес деректерінің құпиялылығын және өңделуін қамтамасыз етуге міндеттенеді.

Осы Шартта дербес деректерді өңдеу деп автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе мұндай құралдарды пайдаланбай жасалатын, жинауға, жазуға, жүйелеуге, жинақтауға, сақтауға, өзгертуге, толықтыруға, нақтылауға (жаңартуға, өзгертуге), алуға, пайдалануға, таратуға, иесіздендіруге, бұғаттауға алып тастауға, жоюға, сондай-ақ дербес деректерді трансшекаралық беруге бағытталған дербес деректермен жасалатын кез келген іс-әрекет немесе әрекеттердің жиынтығы түсініледі.

10.2. Осы жария шартты қабылдай отырып, Сатып алушы өзінің келісімін растайды және Сатушыға және оның қызметтеріне рұқсат береді:

10.2.1. Тегі, Аты, Әкесінің аты, жеткізу мекенжайы, тұрғылықты мекенжайы, байланыс телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, туған күні, жынысы, ЖСН, биометриялық деректерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, дербес деректерді жинауды, сақтауды, өңдеуді және пайдалануды жүзеге асыруға. Берілген ақпарат тек Тапсырысты өңдеу және орындау кезінде немесе Сатып алушыға маркетингтік акциялар туралы ақпаратты қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей арнайы ақпаратқа қол жеткізу үшін пайдаланылады. Жеке мәліметтерді Сатып алушы өзгерте, жаңарта немесе жоя алады;

10.2.2. оның дербес деректерін деректер базасын басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің, сондай-ақ өзге де бағдарламалық және техникалық құралдардың көмегімен өңдеу. Мұндай жүйелермен жұмыс осы Шарттың 4.1.4 және 4.2.2. тармақтарына сәйкес жүзеге асырылады. Алайда Сатушы Сатып алушының дербес деректерін өңдеудің пайдаланылатын тәсілдерін дербес анықтауға құқылы (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей: пошта кодтарын кодтар/индекстер базасымен автоматты түрде салыстыру, көшелер/елді мекендер атауларының жазылуын автоматты тексеру, берілген критерийлер бойынша дерекқорды сегментациялау және т. б.).

10.3. Сатушы Сатып алушы ұсынған дербес деректердің құпиялылығын, оларды көшіруден, таратудан қорғауды қамтамасыз етеді. Кез келген сәтте Сатып алушы өзінің дербес деректерінің тізбесін сұратуға және/немесе атын, әкесінің атын көрсете отырып, Колл-орталыққа қоңырау шалу арқылы өзінің дербес деректерін өзгертуді, жоюды талап етуге құқылы.

10.4. Сатып алушыны белгілі бір түрдегі ақпаратпен қамтамасыз ету үшін Сатушы тіркеу кезінде көрсетілген электрондық пошта мекенжайына және/немесе телефонға ақпараттық хабарламаларды, оның ішінде жарнамалық хабарламаларды, Сатушының Сатып алушы алдындағы міндеттемелерін Жария оферта шеңберінде орындау, электрондық және SMS сауалнамаларды ілгерілету, маркетингтік акциялардың нәтижелерін бақылау, клиенттік қолдау, Сатып алушыларға Тауарларды жеткізуді ұйымдастыру, сатып алушылар арасында жүлделер ұтыс ойындарын өткізу, Сатып алушының Сатушы көрсететін қызметтердің сапасына қанағаттануын бақылау мақсатында, бірақ олармен шектелмей жібере алады. Кез келген уақытта сатып алушы мұндай тарату тақырыбын өзгерте алады немесе одан бас тарта алады.

10.5. Тапсырысты банк карталарының көмегімен төлеген кезде карточка және оның ұстаушысы туралы ақпарат қорғалған түрде Банктің авторизациялық серверіне беріледі және Сатушыға немесе үшінші тұлғаларға берілмейді. Бұл ретте Сатушы интернет-дүкенге төлем туралы хабарламадан басқа ешқандай құпия ақпарат берілмейді.

К списку статей